Za industrijo

Rešitve za industrijo - Primer za proizvodnjo podjetje

Za partnerje iz industrije razvijamo posebne prilagojene rešitve, ki jim omogoča enostavno digitalizacijo in pohitritev poslovanja ter prozvodnje.

  • Razvijamo povsem prilagojeno zahtevam posameznega partnerja, tako da sam prehod na digitalno rešitev ne oteži samih procesov na lokaciji.

  • Rešitev je moderna spletna aplikacija, ki omogoča, da nadzor na poslovanjem opravlja iz katerkoli naprave in katerekoli lokcacije.

  • Algoritmi za razporejanje so optimizirani za hitro in natačno razporejanje glede na podane želje.

Enostavno razporejanje procesov

Orodje omogoča enostavno razporejanje delovnih procesov in operacij. Za vsakega izmed projektov se določi posamezne korake in se jih časovno ovrednoti, tako da lahko pametni razporejevalnik določi najboljšo ustreznost za delo.

Pregledno do vseh operacij

Preko virtualnega koledarja je omogočen dostop do vseh operacij, ki potekajo vzporedno v podjetju. Možno je enostavno premikanje in ponovno razporejanje posameznih zadolžitev, določanje prioritet, na podlagi katerih pametni razporejevalnik optimalno razporedi le te-